Chia sẻ:

Tủ mạch vòng CAS36 

Tủ mạch vòng CAS36 một tủ mạch vòng cách điện bằng khí SF6 với thiết kế gọn bao gồm lên đến 4 chức năng đóng cắt để kết nối với các lộ nhánh cấp nguồn của mạng và bảo vệ máy biến áp, được sử dụng trong các lắp đặt công nghiệp hoặc thương mại.

Tủ CAS36 cung cấp một chọn lựa lên đến 4 chức năng đóng cắt. Mỗi tủ được cách điện bằng khí SF6, có các phần tử mang điện như thiết bị đóng cắt, thanh cái nằm trong một vỏ bọc kim loại bảo vệ, và lên đến 4 đơn vị chức năng (I) hoặc (Q).

Chức năng (I): Dao cắt cách ly dùng cho lưới điện có 3 vị trí (đóng-mở-nối đất) (400 hoặc 630A)

Chức năng (Q): Dao cách ly kết hợp dao cắt- cầu chì bảo vệ máy biến áp có 3 vị trí (đóng-mở-nối đất) (200A).

Phụ thuộc vào số lượng và loại các chức năng (I) và (Q), có 5 loại cấu hình tủ CAS36 tiêu chuẩn
khác nhau:
■ CAS-36 3I
■ CAS-36 4I
■ CAS-36 2I+Q
■ CAS-36 2I+2Q
■ CAS-36 3I+Q