Chia sẻ:

Dây chuyền bảo vệ LPCT 

Dây chuyền bảo vệ LPCT trong thiết bị đóng cắt loại SM6 được xây dựng bằng việc sử dụng các rơ le bảo vệ Sepam và các cảm biến dòng LPCT. Các cảm biến loại LPCT ( biến dòng công suất thấp) là các cảm biến dòng có ngõ ra điện áp, tương thích với tiêu chuẩn IEC 60044-8.

Các cảm biến LPCT được thiết kế để đo dòng định mức từ 100A đến 1250A, với tỉ lệ 100A/22.5 mV, và có thể sử dụng trong lưới điện có điện áp lớn nhất là 24kV. Các cảm biến dòng này được điều chỉnh để làm việc cùng với các rơ le bảo vệ Sepam.

Việc sử dụng các cảm biến LPCT đồng thời với các rơ le bảo vệ Sepam sẽ đơn giản hóa việc lắp đặt và dễ dàng nâng cấp trong thời gian sử dụng.

Chọn lựa dễ dàng
– Các cảm biến giống nhau đo dòng pha từ 100 đến 1250A. Độ chính xác được đảm bảo với tầm đo.
– Bảo vệ: 5P từ 100A đến 50 kA.
– Đo lường: 0.5 từ 100A đến 1500A

Lắp đặt dễ dàng
– Mạch nhị thứ được đấu dây trước và sẵn sàng để đấu nối.

Sử dụng an toàn
– Mạch nhị thứ có thể được ngắt kết nối khi đang có tải.