Bảng giá thiết bị điện các hãng Schneider, CHINT, Panasonic, Sino, Paragon

BẢNG GIÁ LIGHTSTAR 2024

Công ty TNHH DV SX Phương Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác về Bảng giá LIGHTSTAR tháng 4/2024 được đính kèm theo thư thông báo này. Bảng giá mới chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày tháng 04 năm 2024.  Link download bảng giá LIGHTSTAR 2024  

BẢNG GIÁ SCHNEIDER 2024

Công ty TNHH DV SX Phương Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác về Bảng giá mới 2024 được đính kèm theo thư thông báo này. Bảng giá mới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 04 năm 2024. Các đơn hàng đặt

BẢNG GIÁ PANASONIC 2023

Công ty TNHH DV SX Phương Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác về Bảng giá Đại lý Panasonic tháng 4/2023 được đính kèm theo thư thông báo này. Bảng giá mới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày tháng 04 năm 2023.  Link Download bảng giá Panasonic

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ CHINT 2023

Trước tiên, Công ty Phương Minh xin cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua. Chúng tôi thông báo đến quý khách về Bảng giá thiết bị điện hạ thế Chint 2023 được đính kèm trong thông báo. Bảng giá này đã bao gồm thuế giá

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ SCHNEIDER THÁNG 01.2023

Công ty TNHH DV SX Phương Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác về Bảng giá mới 2023 được đính kèm theo thư thông báo này. Bảng giá mới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2023. Các đơn hàng đặt trước

THÔNG BÁO BẢNG GIÁ CHINT 2023

Trước tiên, Công ty Phương Minh xin cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua. Chúng tôi thông báo đến quý khách về Bảng giá mới 2023 được đính kèm trong thông báo. Bảng giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và

BẢNG GIÁ SCHNEIDER 2023

Công ty TNHH DV SX Phương Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác về Bảng giá mới 2023 được đính kèm theo thư thông báo này. Bảng giá mới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2023. Các đơn hàng đặt trước

BẢNG GIÁ SCHNEIDER THÁNG 01/2023

Công ty TNHH DV SX Phương Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác về Bảng giá mới 2023 được đính kèm theo thư thông báo này. Bảng giá mới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2023. Các đơn hàng đặt trước