Chia sẻ:

Dãy sản phẩm RM6 

Dãy sản phẩm RM6 cho phép: mở rộng các tủ mạch vòng 3 và 4 khoang mà không tác động đến khí SF6, máy cắt 630 A với bảo vệ tự cung cấp điện, khả năng cải tiến để tích hợp điều khiển từ xa và giám sát thiết bị như Talus 200.

Hủy Hiển thị toàn bộ ản

Tủ RM6 có sẵn một dãy đầy đủ các phụ kiện, bao gồm:

■ Các tiếp xúc phụ để chỉ thị vị trí đóng/ mở dao cắt chính và/hoặc dao nối đất.
■ Các tiếp xúc phụ để chỉ thị máy cắt cắt hoặc chảy cầu chì.
■ Cơ cấu động cơ để điều khiển từ xa dao cắt tải hoặc máy cắt (200A hoặc 630A)
■ Chỉ thị điện áp – loại plug-in hoặc cố định
■ Hộp cáp cho cáp một lõi hoặc ba lõi
■ Cuộn cắt shunt trip cho máy cắt hoặc dao cắt kết hợp cầu chì
■ Chỉ thị ngắn mạch cho các mạch dao cắt tải
■ Khóa liên động dùng chìa với các thiết bị thượng nguồn hoặc hạ nguồn.
■ Thiết bị dòng rò đất cho các mạch khởi động.