Chia sẻ:

Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 2/4L 
Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 2/4L

Tủ điện âm tường mặt nhựa, đế sắt chứa 2-4 module, mặt nhựa ABS, nắp che Polycarbonate dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO… cung cấp sỉ và lẻ các loại thiết bị điện với giá cả tốt nhất

Tủ điện âm tường 

Mã sản phẩm: E4FC 2/4L

Chứa 2-4 module

Tủ điện mặt nhựa ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO