Chia sẻ:

 Khởi động từ TeSys U LUCA05●●

Khởi động từ TeSys U bộ khởi động mô-tơ có cấp phối hợp bảo vệ tổng, có hai dạng đầu nối dây điều khiển: nối dây điều khiển bằng vít, nối dây điều khiển bằng phụ kiện kết nối chuyên dụng, 9-32A, 2 tiếp điểm phụ 1 N/O (13-14) và 1 N/C (21-22)

Standard control units, Maximum standard power rating of 3-phase motors, 50/60Hz – kW

Mã sản phẩm: LUCA05●●

Setting range (A): 1.25 … 5

For use with power base rating (A): 12 and 32

Rating: 400/440V-1.5, 500V-2.2, 690V-3

  • Extraction and locking handle
  • Test button (on advanced control unit only)
  • Ir adjustment dial
  • Locking of settings by sealing the transparent cover
  • Sealing of locking handle