Chia sẻ:

Khóa liên động cho bộ chuyển đổi nguồn 2 thiết bị 33209 

Khóa liên động cho bộ chuyển đổi nguồn 2 thiết bị là một trong những bộ phận của thiết bị chuyển nguồn tự động ATS. Bộ ATS gồm có: 2 CB 3P hoặc 4P, đóng cắt bằng điện 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH) 2 cuộn dây đóng (XF), 2 cuộn dây điện áp thấp (MN), tiếp điểm phụ …

Mã sản phẩm: 33209

Khóa liên động sử dụng cable, set of Cable

Cách lựa chọn bộ ATS

  • 2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout, đóng cắt bằng điện
  • 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH)
  • 2 cuộn dây đóng (XF)
  • 2 cuộn dây điện áp thấp (MN)
  • Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE)
  • Tiếp điểm phụ PF
  • Khoá liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh
  • Khoá liên động điện (IVE)
  • Bộ điều khiển tự động

Tham khảo them sản phẩm khác tại đây:

http://thietbidiencongnghiep.com.vn/94-ats-masterpact-nw