Chia sẻ:

Bộ điều khiển tự động 29473 

Bộ điều khiển tự động 380/415V, 50/60Hz phụ kiện của bộ tự động chuyển đổi Masterpact, bộ ATS gồm có: 2 CB 3P hoặc 4P, đóng cắt bằng điện 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH) 2 cuộn dây đóng (XF), 2 cuộn dây điện áp thấp (MN), tiếp điểm phụ …

Mã sản phẩm: 29473

Điện áp: 380/415V, 50/60Hz

ACP + UA controller (1 nguồn + 1 máy phát)

Cách lựa chọn bộ ATS

  • 2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout, đóng cắt bằng điện
  • 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH)
  • 2 cuộn dây đóng (XF)
  • 2 cuộn dây điện áp thấp (MN)
  • Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE)
  • Tiếp điểm phụ PF
  • Khoá liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh
  • Khoá liên động điện (IVE)
  • Bộ điều khiển tự động

Tham khảo them sản phẩm tương tự tại đây:

http://thietbidiencongnghiep.com.vn/94-ats-masterpact-nw