Chia sẻ:

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX LV429640ATNSX22A 

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX 100 to 630A loại 2 nguồn thường hoặc 1 nguồn thường và một máy phát điện, bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX gồm có: 2 CB Compact NSX, cơ cấu đóng ngắt CB hoạt động bằng điện, cơ cấu chọn chế độ tự động/ bằng tay, bộ nguồn cách ly, bộ điều khiển tự động thông minh

Mã sản phẩm: LV429640ATNSX22A

Dòng định mức: 100A

Loại B: 1 nguồn thường và một máy phát điện

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX gồm có:

  • 2 CB Compact NSX 3P hoặc 4P
  • Cơ cấu đóng ngắt CB hoạt động bằng điện
  • Cơ cấu chọn chế độ tự động/ bằng tay
  • Bộ nguồn cách ly
  • Bộ điều khiển tự động thông minh

Tham khảo them sản phẩm tương tự tại đây:

http://thietbidiencongnghiep.com.vn/91-bo-tu-dong-chuyen-doi-nguon-atnsx