Chia sẻ:

Compact NSX100B LV429556 

Compact NSX100, loại B, 3P, 25kA, 415V thiết bị điện Schneider, thiết bị điện công nghiệp, CB có trang bị tríp điện tử Micrologic 5/6 A hoặc E, MA trip unit bảo vệ động cơ… đảm bảo chất lượng.

Mã sản phẩm: LV429556

Dòng điện: 25A

MCCB Compact NSX

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Truyền thông dễ dàng