Chia sẻ:
Module đầu ra digital TSXDSY08T22XEM KÍCH THƯỚC ĐẦY ĐỦ

Module đầu ra digital là sản phẩm thuộc dòng Modicon Premium PLC của Schneider ứng dụng cho việc điều khiển máy móc phức tạp, các chuỗi dây chuyền tự động hóa ở nhà máy, bộ nhớ chương trình đến tới 7Mb.

Mã sản phẩm: TSXDSY08T22

DC Output, (8) 24Vdc, (sourcing), 2A, Isolated, Fast Response Time,