Chia sẻ:
Modicon Quantum 490NOR00003XEM KÍCH THƯỚC ĐẦY ĐỦ

Modicon Quantum là dòng PLC tối ưu cho điều khiển quá trình với các tính năng cao nhất: bộ nhớ chương trình đến tới 7Mb, thư viện các hàm quá trình mạnh, hỗ trợ các fieldbus cho điều khiển quá trình và điều khiển mẻ…

Mã sản phẩm: 490NOR00003

Fiber Optic Cable 3m. MTRJ/MTRJ cable for connecting both Hot Standby Unity processors together through the fiber optic ports