Chia sẻ:
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ BC 9C-FB 

 

Cáp đồng trục lõi đồng đỏ BC 9C-FB

Cáp đồng trục lõi đồng đỏ BC cung cấp dây ăng-ten, cáp đồng các loại: cáp đồng trục, cáp lõi nhiều sợi, cáp 4C-FB, cáp 5C-FB, cáp RG-6U, cáp RG11 cáp RG8U, cáp đồng trục Digital, cáp đồng trục đai nhôm…sản phẩm của Sino.