MCCB EASYPACT EZS100E/F

MCCB EASYPACT EZS100E/F
  • Bảo vệ bằng trip từ nhiệt TMD.
  • Trip unit loai fix (không chỉnh định).
  • Lắp đặt kiểu cố định.
  • Dùng chung một vài phụ kiện với EZC100.

Hiển thị 1–28 của 33 kết quả