Chia sẻ:
Zelio Temperature Controller REG24PTP1RHU 

Zelio Temperature Controllers thiết bị điều chỉnh nhiệt độ với thông số cài đặt đơn giản, tương thích với nhiều dòng cảm biến, giao tiếp trên Mobus để trao đổi dữ liệu dễ dàng với các sản phẩm tự động hóa khác, chống bụi với tiêu chuẩn IP66.

Mã sản phẩm: REG24PTP1RHU

Loại sản phẩm: 28 x 48 Size — 1/32 DIN Standard

Input Type: Thermocouple PT100 Probe

Nguồn điện: 100/240 Vac

Number and Type of Outputs: 1 electromech. relay

Alarms: không có

Communication on Modbus: có