Chia sẻ:

Đường cong bảo vệ trip curve là gì? có bao nhiêu loại đường cong bảo vệ MCB, MCCB ?

Hình 1: MCCB Compact NSXm Schneider

Đường cong đặc tính biếu diễn thời gian trip của CB ở những cường độ dòng điện nhất định.
Nhìn vào hình sau và 4 điểm được đánh dấu trên hình chúng ta thấy:

Hình 2: Phân tích đường cong đặt tính


Phía trên biểu diễn đường cong nhiệt ( thermal trip )
– Ở mức 1,5 lần dòng định mức, tốc độ CB ngắt mạch nhanh nhất là 40 giây (1)
– Ở mức 2 lần dòng định mức, tốc độ CB ngắt mạch nhanh nhất là 10 giây, và chậm nhất là 40 giây (2)

Phía dưới biểu diễn đường cong từ tính của cuộn dây ( magnetic trip )
– Ở mức 3 lần dòng định mức, tốc độ ngắt mạch nhanh nhất là 0,02 đến 2,5 giây (3)
– Ở mức 5 lần dòng định mức, tốc độ ngắt mạch ngắn nhất là 0,02 đến 2,5 giây (4)

Trên thị trường hiện tại các MCB, MCCB sử dụng đường cong loại C là phổ biến nhất, kế tiếp là đường cong D và đường cong B, hình sau sẽ so sánh cho chung ta thấy giữa 3 loại đường cong B,C và D.

Hình 3: So sánh đường cong B,C và D

Ngoài ra cũng còn rất nhiều loại đường cong khác như là S, Z, K, MA, dưới đây sẽ là hình ảnh mô tả các loại đường cong này:

Hình 4: Thông tin mô tả các loại đường cong khác