Chia sẻ:

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SOMOVE

SoMove là phần mềm thiết lập thân thiện với người dùng dành cho PC được thiết kế để cấu hình các thiết bị điều khiển động cơ Schneider Electric sau:

 • Altivar 12, Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar Machine ATV320, Altivar 61, Altivar 71 and Altivar Process drives
 • Khởi động mềm Altistart 22 và Altistart 48
 • Bộ điều khiển khởi động TeSys U
 • Hệ thống quản lý động cơ TeSys T
 • Ổ đĩa servo Lexium 32
 • Ổ đĩa servo tích hợp Lexium 32i

Phần mềm SoMove kết hợp nhiều chức năng khác nhau cho các giai đoạn thiết lập thiết bị, chẳng hạn như:

 • Chuẩn bị cấu hình 
 • Thử nghiệm và khởi động
 • Bảo trì

Để hỗ trợ thiết lập và bảo trì, phần mềm SoMove có thể sử dụng liên kết cáp USB/RJ45 trực tiếp (Modbus nối tiếp). Tùy thuộc vào sản phẩm và kiến ​​trúc mạng, nó cũng có thể sử dụng:

 • Liên kết cáp Ethernet RJ45/RJ45 trực tiếp (Modbus TCP)
 • Một liên kết không dây Wi-Fi
 • Một liên kết không dây Bluetooth®
 • Phần mềm SoMove tương thích với công cụ cấu hình Multi-Loader.

Công cụ này có thể tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể khi tải, sao chép hoặc chỉnh sửa cấu hình trên thiết bị.

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM SOMOVE

1. Chuẩn bị cấu hình ở chế độ ngắt kết nối

Phần mềm SoMove có chế độ ngắt kết nối cung cấp quyền truy cập vào các thông số của thiết bị. Chế độ này có thể được sử dụng để tạo cấu hình thiết bị. Cấu hình có thể được lưu, in và xuất sang phần mềm tự động hóa văn phòng.

Phần mềm SoMove cũng kiểm tra tính nhất quán của các tham số, xác thực các cấu hình được tạo ở chế độ ngắt kết nối.

Một số lượng lớn các chức năng có sẵn ở chế độ ngắt kết nối, cụ thể là:

 • Chương trình cấu hình thiết bị bằng phần mềm hướng dẫn
 • Chức năng so sánh cấu hình
 • Lưu, sao chép, in và tạo tệp cấu hình để xuất công cụ Microsoft Excel® và gửi cấu hình qua e-mail.

2. Cài đặt

Khi PC được kết nối trực tiếp với thiết bị hoặc với bus truyền thông, phần mềm SoMove có thể được sử dụng để:

 • Truyền cấu hình đã tạo vào thiết bị 
 • Điều chỉnh và giám sát, bao gồm các chức năng như: màn hình oscilloscope, hiển thị các tham số truyền thông
 • Dễ dàng điều khiển qua giao diện người dùng trên bảng điều khiển
 • Lưu trữ cấu hình cuối cùng.

3. Bảo trì

Để đơn giản hóa các hoạt động bảo trì, phần mềm SoMove có thể được sử dụng để:

 • So sánh cấu hình máy đang dùng với cấu hình lưu trên PC
 • Chuyển cấu hình sang thiết bị
 • So sánh các đường cong của máy hiện sóng
 • Lưu các đường cong của máy hiện sóng và các lỗi được phát hiện

4. Tabs

Phần mềm SoMove cung cấp khả năng truy cập nhanh, trực tiếp vào thông tin trên thiết bị thông qua 5 tabs:

 • Thiết bị của tôi: Hiển thị thông tin thiết bị (loại, tham chiếu, phiên bản phần mềm, thẻ tùy chọn, v.v.)
 • Thông số: Hiển thị thông số điều chỉnh thiết bị, thể hiện dưới dạng bảng hoặc dạng sơ đồ
 • Lỗi: Hiển thị danh sách các lỗi có thể được phát hiện với thiết bị, nhật ký lỗi và bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào được phát hiện hiện tại
 • Giám sát: Cung cấp hiển thị thời gian thực về trạng thái thiết bị, I/O của thiết bị và các tham số giám sát
 • Máy hiện sóng: Cung cấp máy hiện sóng tốc độ cao (để ghi dấu vết trong thiết bị) hoặc máy hiện sóng tốc độ thấp (để ghi dấu vết trong phần mềm cho thiết bị không có máy hiện sóng tích hợp)

Giao diện người dùng của SoMove tự động thích ứng với thiết bị được định cấu hình cụ thể bằng cách cung cấp các tabs bổ sung:

 • An toàn: Để định cấu hình các chức năng An toàn trên ổ đĩa tốc độ thay đổi Altivar 32 và ổ đĩa servo Lexium 32. Nó cũng có thể được sử dụng để: hiển thị I/O, biên dịch và in báo cáo
 • ATVLogic: Để truy cập các khối chức năng có thể lập trình của biến tần Altivar 32. Nó cũng có thể được sử dụng để: phát triển một chương trình và chuyển nó vào ổ đĩa, hiển thị và gỡ lỗi chương trình đã có trên ổ đĩa
 • Tự động điều chỉnh: Để truy cập cài đặt điều khiển séc-vô cho ba chế độ vận hành khác nhau của chức năng tự động điều chỉnh của ổ đĩa séc-vô Lexium 32. Ba chế độ này là: chế độ tự động để thiết lập nhanh, được thiết kế cho các ứng dụng đơn giản, chế độ bán tự động để thiết lập nhanh, với tùy chọn tối ưu hóa tổ hợp ổ đĩa servo/động cơ servo (truy cập vào các tham số hành vi cơ học và động), chế độ chuyên gia để tối ưu hóa các tham số điều chỉnh, được thiết kế cho các ứng dụng phức tạp

Các tabs bổ sung cho ổ đĩa tốc độ thay đổi Altivar Process:

 • Bảng điều khiển của tôi: Hiển thị các biến điều chỉnh và hiển thị, trong bảng điều khiển có thể định cấu hình, để thích ứng với ứng dụng khách
 • Chức năng: Hiển thị bản xem trước các thông số điều chỉnh thiết bị
 • Chẩn đoán: Hiển thị danh sách các lỗi và cảnh báo đã xảy ra trên thiết bị
 • Ứng dụng máy bơm: Cung cấp quyền truy cập vào các chức năng máy bơm, đặc biệt: thiết lập các đường cong đặc tính của bơm và hiển thị điểm vận hành trong thời gian thực, cấu hình các thông số giám sát máy bơm

5. Kết nối

Liên kết nối tiếp Modbus

 • Cáp USB/RJ45 kết nối với cổng USB của PC chạy phần mềm SoMove và với cổng RJ45 trên thiết bị.
 • Liên kết Modbus Ethernet và Wi-Fi
 • Cáp RJ45/RJ45 kết nối với cổng Ethernet của PC chạy phần mềm SoMove và với cổng Ethernet RJ45 trên thiết bị.
 • Cáp cũng có thể được sử dụng để kết nối thiết bị với bộ định tuyến Ethernet, với PC truy cập thiết bị từ xa thông qua kết nối có dây hoặc liên kết Wi-Fi.

Bluetooth

 • Phần mềm SoMove có thể giao tiếp qua liên kết không dây Bluetooth® với bất kỳ thiết bị hỗ trợ Bluetooth® nào.
 • Nếu thiết bị không được bật Bluetooth®, hãy sử dụng bộ điều hợp Modbus-Bluetooth® (1). Bộ điều hợp này được kết nối với cổng đầu cuối hoặc cổng mạng Modbus trên thiết bị. Nó có phạm vi 20 m/65 ft (loại 2).
 • Nếu PC không có công nghệ Bluetooth®, hãy sử dụng bộ điều hợp USB-Bluetooth® kết nối với cổng USB của PC.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM SOMOVE

1. Cấu hình ngoại tuyến

Phần mềm Somove có chế độ ngoại tuyến chính hãng giúp truy cập các thông số thiết bị. Phần mềm cũng tạo cấu hình thiết bị có thể lưu, in và xuất ra phần mềm tự động hoá văn phòng.

Các chức năng quan trọng nhất của chế độ ngoại tuyến bao gồm: 

 • Trình hướng dẫn phần mềm cấu hình thiết bị
 • Chức năng so sánh cấu hình
 • Lưu, sao chép, in và tạo tập tin cấu hình trong công cụ Microsoft Excel

2. Cấu hình trực tuyến

Khi máy tính kết nối trực tiếp với thiết bị hoặc bus giao tiếp, phần mềm SoMove có thể được sử dụng để:

 • Chuyển cấu hình được tạo lên thiết bị
 • Điều chỉnh và giám sát, bao gồm các chức năng như điều khiển dễ dàng qua giao diện người dùng bảng điều khiển và lưu cấu hình cuối cùng

3. Bảo trì

Để đơn giản hoá hoạt động bảo trì, có thể sử dụng phần mềm SoMove để:

 • So sánh cấu hình của thiết bị hiện đang được sử dụng với cấu hình được lưu trên máy tính
 • Truyền cấu hình tới thiết bị
 • So sánh các đường cong máy hiện sóng
 • Lưu các đường cong máy hiện sóng và phát hiện các lỗi

Lợi ích của SoMove

 • Đơn giản, tiết kiệm thời gian tiết kiệm và thân thiện với người dùng: SoMove giúp dễ dàng cấu hình các thiết bị điều khiển động cơ của Schneider Electric.
 • Thiết lập tạo điều kiện: SoMove có thể được khởi chạy vài lần để chạy thử nhiều thiết bị cùng lúc.
 • Bảo trì dễ dàng: Để kết nối thiết bị, phần mềm SoMove có thể sử dụng một cáp USB/RJ45 trực tiếp, Ethernet, kết nối không dây Wi-Fi và Bluetooth.

Link Download phần mềm SoMove

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SoMove

_______________________________

Công ty TNHH DV SX PHƯƠNG MINH – Enhance your value

📞 Hotline hỗ trợ: 0983 426 969

🌍 Wesbite: https://www.thietbidiencongnghiep.com.vn

📍 Youtube: https://www.youtube.com/@thietbiiencongnghiep-phuon1988

🛒 Lazada: https://s.lazada.vn/s.X3tbt

📥 Facebook: https://www.facebook.com/thietbidiencongnghiephcm

📥 Zalo: https://zalo.me/2196778656032777983

📩 Email: cskh@thietbidiencongnghiep.com.vn

📍 E5 KDC Vạn Phát Hưng, Khu Phố 4, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh