Chia sẻ:
Modicon Premium TSXP575634MXEM KÍCH THƯỚC ĐẦY Đ

Bộ điều khiển lập trình Modicon Premium là dòng PLC tối ưu cho điều khiển máy móc phức tạp, các ứng dụng tự động hóa nhà máy và hạ tầng cơ sở, điều khiển chuyển động, cam điện tử, các module cân và an toàn.

Unity Premium Processors

Mã sản phẩm: TSXP575634M

Unity Level-5 Double-slot processor, built-in ETHERNET port, up to 896Kb memory, PCMCIA up to 7698Kb.

Capacity: 2048 digital I/O, 512 analog I/O, 64 experts channels, 16 racks. Process loop capability.