Chia sẻ:
Interbus-S 490NAE91100XEM KÍCH THƯỚC ĐẦY ĐỦ

Interbus-S Schneider Quantum – dòng PLC tính năng cao nhất, hỗ trợ các fieldbus cho điều khiển quá trình và điều khiển mẻ. Chúng tôi có cung cấp các loại Interbus-S, Profibus phần mềm SYCON Fieldbus, sản phẩm chất lượng của Schneider.

Mã sản phẩm: 490NAE91100

Quantum Profibus I/F Tap