Chia sẻ:
Bộ điều khiển lập trình Twido TWDLCAA16DRFXEM KÍCH THƯỚC ĐẦY ĐỦ

Bộ điều khiển lập trình Twido là bộ điều khiển kích thước rất gọn, thiết kế đặc biệt cho các hệ thông điều khiển loại nhỏ và các máy móc không phức tạp, dùng cho các ứng dụng đơn giản như: điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ và không khí, điều khiển và giám sát ..

Mô-đun nhỏ gọn, cung cấp điện 24VDC hoặc 100/240VAC, một bộ xử lý và I/O.

Mã sản phẩm: TWDLCAA16DRF

Mô tả: 16 I/O, 9 đầu vào DC, 7 đầu ra rơ le (2A), non-remov. screw terminal