Chia sẻ:

Ampe kế 72 x 72 16009 

Ampe kế – Đồng hồ đo điện tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4, cấp chính xác: 1.5, ampe kế cho standard feeder, motor  feeder, 0-2000A, 72 x 72, connection on CT X/5, 50-2000/5, basic device (without dial), 1.3 In dial

Mã sản phẩm: 16009

Loại: 1.3 In dial

Scale: 0-50A

Kết nối trên CT:  50/5

Cấp chính xác: 1.5

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4.

Thiết bị từ điện

Cấp bảo vệ: IP52