ATS Masterpact NT

ATS Masterpact NT

ATS Masterpact NT:

  • 2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout, đóng cắt bằng điện
  • 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH).
  • 2 cuộn dây đóng (XF).
  • 2 cuộn dây điện áp thấp (MN).
  • Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE).
  • Tiếp điểm phụ PF.
  • Khoá liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh.
  • Khoá liên động điện (IVE).
  • Bộ điều khiển tự động

Hiển thị tất cả 5 kết quả