ATS Compact NS - Compact NSX - Phụ Kiện

ATS Compact NS - Compact NSX - Phụ Kiện

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có: 

  • 2 CB  3P hoặc 4P đóng cắt bằng điện
  • 2 cơ cấu motor gắn vào CB .
  • Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động.
  • Khóa liên động cơ khí.
  • Khóa liên động điện (IVE) (tùy chọn đối với Compact NS 630 đến 1600)
  • Bộ điều khiển tự động (tùy chọn)

Hiển thị tất cả 12 kết quả