ACB EASYPACT EVS

ACB EASYPACT EVS

ACB – EasyPact EVS 800-4000A:

  • Bảo vệ bằng trip điện tử ET.
  • Trip unit chỉnh định từ 0.4 – 1
  • Lắp dặt kiểu cố định/ rút kéo.
  • Dùng chung một vài phụ kiện với EasyPact MVS.

Hiển thị 1–28 của 32 kết quả