RCBO Acti9 và Easy9

RCBO Acti9 và Easy9

Cầu dao chống dòng rò (RCCB):

  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008.
  • Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO):

  • Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Hiển thị tất cả 26 kết quả