Khởi động từ TeSys Giga LC1G

Khởi động từ TeSys Giga LC1G
  • Khởi động từ TeSys Giga là dải thiết bị khởi động từ dòng điện cao
  • Từ 115A đến 800A cho ứng dụng AC-3 (động cơ)
  • Từ 250A đến 1050A cho ứng dụng AC-1 (điện trở)

Hiển thị 1–28 của 92 kết quả