Khởi động mềm ATS480

Khởi động mềm ATS480
Bộ khởi động và dừng mềm ATS480 từ 17A đến 1200A
Điện áp cung cấp: 208VAC – 690VAC
Tích hợp nhiều chức năng và giao thức truyền thông

Hiển thị tất cả 21 kết quả