Chia sẻ:

Rơle nhiệt schneider REL59816 

Rơle nhiệt schneider – Rơle sepam series 10 thiết bị điện schneider, relay điều khiển, gồm các loại: tiêu chuẩn, nhạy cảm, rất nhạy cảm, 24…125VDC & 100…120VAC, 0.1…24In0, 0.2…24A, 2…240A, cung cấp rơle các loại và phụ kiện liên quan sỉ và lẻ với giá tốt nhất

Mã sản phẩm: REL59816

Loại: rất nhạy cảm (0.2…24A and 2…240A)

220…250VDC

Sepam series 10A 43F