Chia sẻ:

Cầu dao tự động MCCB Schneider dạng đúc trong vỏ hộp với nhiều loại khác nhau. 

MCCB Scheider có kích thước lớn hơn mcb schneider

Giá cả cạnh tranh, hàng đảm bảo chất lượng

MCCB Schneider Compact LV429641

Mã sản phẩm: LV429641

Dòng điện: 80A

MCCB Compact NSX

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Giá: 5 312 000,00 ₫


MCCB Schneider Compact LV429641

MCCB Schneider Compact LV430641

Mã sản phẩm: LV430641

Dòng điện: 125A

MCCB Compact NSX

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Giá: 7 162 000,00 ₫


MCCB Schneider Compact LV430641

MCCB Schneider Compact LV430640

Mã sản phẩm: LV430640

Dòng điện: 160A

MCCB Compact NSX

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Giá: 8 423 000,00 ₫

MCCB Schneider Compact LV430640

MCCB Schneider Compact LV431641

Mã sản phẩm: LV431641

Dòng điện: 200A

MCCB Compact NSX

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Giá: 10 571 000,00 ₫

MCCB Schneider Compact LV431641

MCCB Schneider Compact 100H LV429677

Mã sản phẩm: LV429677

Dòng điện: 16A

MCCB Compact NSX

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Giá: 4 662 000,00 ₫


MCCB Schneider Compact 100H LV429677

Bạn có thể tham khảo một số loại cầu giao tự động mccb schneider khác tại đây.