Chia sẻ:

Contactor Schneider thiết bị điện dùng để đóng ngắt từ xa các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A), sản phẩm contactor của Schneider chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh

Contactor Schneider iCT A9C20731

Contactor Schneider – Contactor iCT 1P 230/240V

Mã sản phẩm: A9C20731

Loại: 1NO

Dòng điện: 25A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 625 000,00 ₫

Contactor Schneider iCT A9C20731

Contactor Schneider iCT A9C20132

Contactor Schneider – Contactor iCT 2P 24V

Mã sản phẩm: A9C20132

Loại: 2NO

Dòng điện: 25A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 821 000,00 ₫


Contactor Schneider iCT A9C20132

Contactor Schneider iCT A9C20162

Contactor Schneider – Contactor iCT 2P 24V

Mã sản phẩm: A9C20162

Loại: 2NO

Dòng điện: 63A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 1 970 000,00 ₫

Contactor Schneider iCT A9C20162

Contactor Schneider iCT A9C22715

Contactor Schneider – Contactor iCT 2P 230/240V

Mã sản phẩm: A9C22715

Loại: 1NO+1NC

Dòng điện: 16A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 727 000,00 ₫

Contactor Schneider iCT A9C22715

Contactor Schneider iCT A9C22712

Contactor Schneider – Contactor iCT 2P 230/240V

Mã sản phẩm: A9C22712

Loại: 2NO

Dòng điện: 16A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 692 000,00 ₫

Contactor Schneider iCT A9C22712

Contactor Schneider iCT A9C22732

Contactor Schneider – Contactor iCT 2P 230/240V

Mã sản phẩm: A9C22732

Loại: 2NO

Dòng điện: 25A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 952 000,00 ₫

Contactor Schneider iCT A9C22732

Contactor Schneider iCT A9C22736

Contactor Schneider – Contactor iCT 2P 230/240V

Mã sản phẩm: A9C22736

Loại: 2NC

Dòng điện: 25A

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC

Giá: 785 000,00 ₫

Contactor Schneider iCT A9C22736

Một số sản phẩm Contactor Schneider khác, tham khảo thêm tại đây