Phaseo Power supplies

Phaseo Power supplies

Phaseo Power supplies tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: cách ly điện kép thông qua biến áp cách ly, điện áp ra không quá 60 V trong trường hợp sự cố, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bộ lọc sóng hài

Hiển thị 1–28 của 32 kết quả

Phaseo Optimum ABL7RP4803

7,454,260 12,023,000
(0)

Phaseo Optimum ABL7RP1205

7,454,260 12,023,000
(0)