Relay RM4T

Relay RM4T

RM4T Control Relay giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn: thứ tự pha (tất cả các loại), mất một hay nhiều pha (tất cả các loại), sụt áp (RM4 TU), sụt áp và quá áp (RM4 TR), lệch pha (RM4 TA)

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Relay bảo vệ lệch pha RM4TA32

1,998,880 3,224,000
(0)

Relay bảo vệ lệch pha RM4TA31

1,998,880 3,224,000
(0)

Relay bảo vệ lệch pha RM4TA02

1,865,580 3,009,000
(0)

Relay bảo vệ lệch pha RM4TA01

1,865,580 3,009,000
(0)

Relay bảo vệ sụt áp RM4TR32

1,749,020 2,821,000
(0)

Relay bảo vệ sụt áp RM4TR31

2,065,220 3,331,000
(0)

Relay bảo vệ sụt áp RM4TR34

1,732,280 2,794,000
(0)

Relay bảo vệ sụt áp RM4TR33

2,031,740 3,277,000
(0)

Relay bảo vệ sụt áp RM4TU02

1,315,640 2,122,000
(0)

Relay bảo vệ sụt áp RM4TU01

1,315,640 2,122,000
(0)

Relay bảo vệ mất pha RM4TG20

1,257,360 2,028,000
(0)