Relay giám sát pha

Relay giám sát pha

Phaseo Power supplies tương thích với tiêu chuẩn IEC 60364-4-41: cách ly điện kép thông qua biến áp cách ly, điện áp ra không quá 60 V trong trường hợp sự cố, tích hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và thấp áp, ổn định điện áp đầu ra, sai lệch 3%, giám sát từ xa thông qua relay đối với dòng Universal, tích hợp bộ lọc sóng hài

Hiển thị 1–28 của 32 kết quả

Phaseo Dedicated ABL1RPM24100

3,075,820 4,961,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1RPM24062

2,352,900 3,795,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1RPM24042

1,998,260 3,223,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1RPM12083

1,718,640 2,772,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1REM24100

3,478,200 5,610,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1REM24062

1,964,160 3,168,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1REM24042

1,507,220 2,431,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1REM24025

893,420 1,441,000
(0)

Phaseo Dedicated ABL1REM12050

988,900 1,595,000
(0)

Function modules ABL8RED24400

4,160,150 7,298,500
(0)

Function modules ABL8BPK24A12

10,057,080 17,644,000
(0)

Function modules ABL8BPK24A07

5,078,700 8,910,000
(0)

Function modules ABL8BPK24A03

4,514,400 7,920,000
(0)

Function modules ABL8BBU24400

7,053,750 12,375,000
(0)

Function modules ABL8BBU24200

6,542,750 11,478,500
(0)

Function modules ABL8BUF24400

6,395,400 11,220,000
(0)

Phaseo Universal ABL8WPS24400

12,797,070 22,451,000
(0)

Phaseo Universal ABL8WPS24200

7,675,110 13,465,100
(0)

Phaseo Universal ABL8RPM24200

8,843,210 15,514,400
(0)

Phaseo Universal ABL8RPS24100

4,883,080 8,566,800
(0)

Phaseo Universal ABL8RPS24050

3,952,610 6,934,400
(0)

Phaseo Universal ABL8RPS24030

3,416,520 5,993,900
(0)

Phaseo Optimum ABL7RP4803

7,454,260 12,023,000
(0)

Phaseo Optimum ABL7RP1205

7,454,260 12,023,000
(0)

Phaseo Optimum ABL8REM24050

3,976,060 6,413,000
(0)

Phaseo Optimum ABL8REM24030

2,564,320 4,136,000
(0)

Phaseo Modular ABL8MEM12020

1,868,680 3,014,000
(0)

Phaseo Modular ABL8MEM05040

1,868,680 3,014,000
(0)