Relay Optimum

Relay Optimum

Dòng relay tính năng cơ bản với dòng điện 3 A đến 12 A: cờ báo trạng thái tiếp điểm (có sẵn), đèn Led báo tạng thái của relay (theo lọai)

Hiển thị 1–28 của 30 kết quả

Miniature relay RXM2LB2P7

61,450 107,800
(0)

Miniature relay RXM2LB2F7

71,480 125,400
(0)

Miniature relay RXM2LB2B7

61,450 107,800
(0)

Miniature relay RXM2LB2FD

71,480 125,400
(0)

Miniature relay RXM2LB2ED

71,480 125,400
(0)

Miniature relay RXM2LB2CD

91,540 160,600
(0)

Miniature relay RXM2LB2BD

61,450 107,800
(0)

Miniature relay RXM2LB2JD

71,480 125,400
(0)

Miniature relay RXM4LB2P7

73,990 129,800
(0)

Miniature relay RXM4LB2F7

80,260 140,800
(0)

Miniature relay RXM4LB2B7

73,990 129,800
(0)

Miniature relay RXM4LB2FD

80,260 140,800
(0)

Miniature relay RXM4LB2ED

77,750 136,400
(0)

Miniature relay RXM4LB2CD

114,110 200,200
(0)

Miniature relay RXM4LB2BD

73,990 129,800
(0)

Miniature relay RXM4LB2JD

77,750 136,400
(0)

Miniature relay RXM2LB1P7

56,430 99,000
(0)

Miniature relay RXM2LB1F7

60,190 105,600
(0)

Miniature relay RXM2LB1B7

56,430 99,000
(0)

Miniature relay RXM2LB1ED

56,430 99,000
(0)

Miniature relay RXM2LB1BD

56,430 99,000
(0)

Miniature relay RXM2LB1JD

88,410 155,100
(0)

Miniature relay RXM4LB1P7

62,700 110,000
(0)

Miniature relay RXM4LB1F7

97,810 171,600
(0)

Miniature relay RXM4LB1B7

62,700 110,000
(0)

Miniature relay RXM4LB1ED

62,700 110,000
(0)