Cảm biến từ

Cảm biến từ

Cảm biến từ, dùng phát hiện các vật thể kim loại, loại cảm biến lắp phẳng, hình trụ tròn bằng nhựa hoặc kim loại, cấp độ bảo vệ: IP54, tiếp điểm ngõ ra: 1N/O hoặc 1N/C (NPN hoặc PNP), khoảng cách làm việc: từ 1.5mm đến 60mm

Hiển thị 1–28 của 126 kết quả

Cảm biến từ XS8D1A1MBU20

2,807,500 4,907,100
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1MAU20

2,807,500 4,907,100
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1MBL2

2,793,750 4,884,000
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1MAL2

2,793,750 4,884,000
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1NBM12

2,807,500 4,907,100
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1NAM12

2,807,500 4,907,100
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1PBM12

2,807,500 4,907,100
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1PAM12

2,807,500 4,907,100
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1NBL2

2,793,750 4,884,000
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1NAL2

2,793,750 4,884,000
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1PBL2

2,793,750 4,884,000
(0)

Cảm biến từ XS8D1A1PAL2

2,793,750 4,884,000
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1MBL01U20

2,160,000 3,776,300
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1MAL01U20

2,160,000 3,776,300
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1MBL2

2,149,375 3,757,600
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1MAL2

2,149,375 3,757,600
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1NBM8

2,160,000 3,776,300
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1NAM8

2,160,000 3,776,300
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1PBM8

2,160,000 3,776,300
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1PAM8

2,160,000 3,776,300
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1NBL2

2,149,375 3,757,600
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1NAL2

2,149,375 3,757,600
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1PBL2

2,149,375 3,757,600
(0)

Cảm biến từ XS8C1A1PAL2

2,149,375 3,757,600
(0)

Cảm biến từ XS8E1A1MBL01U20

1,963,750 3,433,100
(0)

Cảm biến từ XS8E1A1MAL01U20

1,963,750 3,433,100
(0)

Cảm biến từ XS8E1A1MBL2

1,953,750 3,415,500
(0)

Cảm biến từ XS8E1A1MAL2

1,953,750 3,415,500
(0)