Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất dùng để đo áp suất của lưu chất có tiếp xúc vật lý, thiết kế đơn giản, dãy công suất làm việc rộng, độ bền cao, cấp độ bảo vệ: IP66, tín hiệu ngõ ra: NPN hoặc PNP hoặc ngõ ra analog, dãy công suất đo: từ -1 bar đến 600 bar

Hiển thị 1–28 của 94 kết quả

Cảm biến áp suất XMAV25L2135

1,156,250 2,062,500
(0)

Cảm biến áp suất XMAV12L2135

1,051,250 1,874,400
(0)

Cảm biến áp suất XMAV06L2135

1,001,250 1,785,300
(0)

Cảm biến áp suất XMLB500D2S12

3,061,250 5,561,600
(0)

Cảm biến áp suất XMLB300D2S12

3,061,250 5,561,600
(0)

Cảm biến áp suất XMLB160D2S12

3,061,250 5,561,600
(0)

Cảm biến áp suất XMLB070D2S12

3,061,250 5,561,600
(0)

Cảm biến áp suất XMLB035A2S12

2,776,875 5,045,700
(0)

Cảm biến áp suất XMLB020A2S12

2,776,875 5,045,700
(0)

Cảm biến áp suất XMLB010A2S12

2,776,875 5,045,700
(0)

Cảm biến áp suất XMLB004A2S12

2,776,875 5,045,700
(0)

Cảm biến áp suất XMLB002A2S12

2,776,875 5,045,700
(0)

Cảm biến áp suất XMLB001R2S12

3,061,250 5,561,600
(0)

Cảm biến áp suất XMLBM05A2S12

3,612,500 6,564,800
(0)

Cảm biến áp suất XMLA500D2S12

2,355,000 4,279,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA300D2S12

2,355,000 4,279,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA160D2S12

2,355,000 4,279,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA070D2S12

2,355,000 4,279,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA035A2S12

2,136,250 3,883,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA020A2S12

2,136,250 3,883,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA010A2S12

2,136,250 3,883,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA004A2S12

2,136,250 3,883,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA002A2S12

2,136,250 3,883,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLA001R2S12

2,355,000 4,279,000
(0)

Cảm biến áp suất XMLAM01V2S12

3,010,000 5,468,100
(0)