Khởi động từ TeSys U

Khởi động từ TeSys U

TeSys U: bộ khởi động mô-tơ có cấp phối hợp bảo vệ tổng, có hai dạng đầu nối dây điều khiển
– Nối dây điều khiển bằng vít
– Nối dây điều khiển bằng phụ kiện kết nối chuyên dụng

Hiển thị tất cả 15 kết quả