CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ GV2

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ GV2

CB 3 cực – từ nhiệt bảo vệ động cơ, tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha, thiết kế chuyên biệt cho động cơ, công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha – tải AC-3, chỉ thị trạng thái – ON – OFF – TRIP

Hiển thị 1–28 của 74 kết quả

CB 3 cực – TeSyS GV2L32

1,045,680 1,802,900
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L22

1,045,680 1,802,900
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L20

1,045,680 1,802,900
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L16

1,045,680 1,802,900
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L14

990,810 1,708,300
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L10

904,050 1,558,700
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L08

904,050 1,558,700
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L07

904,050 1,558,700
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L06

904,050 1,558,700
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L05

870,230 1,500,400
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L04

836,420 1,442,100
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2L03

819,830 1,413,500
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE32

837,060 1,443,200
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE22

837,060 1,443,200
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE20

837,060 1,443,200
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE16

837,060 1,443,200
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE14

791,120 1,364,000
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE10

724,770 1,249,600
(0)

CB 3 cực – TeSyS GV2LE08

724,770 1,249,600
(0)