Relay nhiệt TeSys loại LRD

Relay nhiệt TeSys loại LRD

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D, dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha, cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực, reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Hiển thị 1–28 của 31 kết quả

Rơ le nhiệt LRD02

482,900
(0)

TeSys LRD – LRD04

482,900
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD4369

3,094,940 5,336,100
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD4367

3,011,360 5,192,000
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD4365

2,738,930 4,722,300
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD3365

1,928,670 3,325,300
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD3363

2,711,500 4,675,000
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD3361

2,711,500 4,675,000
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD365

1,486,540 2,563,000
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD350

1,427,840 2,461,800
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD340

1,233,250 2,126,300
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD332

1,275,360 2,198,900
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD325

1,160,520 2,000,900
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD318

1,124,790 1,939,300
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD313

1,089,700 1,878,800
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD35

473,400 816,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD32

468,930 808,500
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD22

360,470 621,500
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD21

344,520 594,000
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD16

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD14

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD12

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD10

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD08

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD07

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD06

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD05

313,900 541,200
(0)

Relay nhiệt loại LRD LRD04

313,900 541,200
(0)