Tự động và điều khiển Schneider Electric

Tự động và điều khiển Schneider Electric

Schneider chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp: công tắc ổ cắm, thiết bị mạng, thiết bị điều khiển… chất lượng tốt, giá rẻ.

Hiển thị 1–28 của 4359 kết quả

Rơ le nhiệt LRD02

482,900
(0)

Rờle nhiệt TVS 394…630

4,184,600 7,341,400
(0)

Rờle nhiệt TVS 321…513

3,604,620 6,323,900
(0)

Rờle nhiệt TVS 259…414

2,709,890 4,754,200
(0)

Rờle nhiệt TVS 208…333

2,552,520 4,478,100
(0)

Rờle nhiệt TVS 174…279

2,552,520 4,478,100
(0)

Rờle nhiệt TVS 146…234

1,805,130 3,166,900
(0)

Rờle nhiệt TVS 124…198

1,805,130 3,166,900
(0)

Rờle nhiệt TVS 62…99A

1,198,820 2,103,200
(0)

Rờle nhiệt TVS 51…81A

1,198,820 2,103,200
(0)

Rờle nhiệt TVS 80…104A

1,144,280 2,007,500
(0)

Rờle nhiệt TVS 63…80A

1,122,330 1,969,000
(0)

Rờle nhiệt TVS 55…70A

1,133,620 1,988,800
(0)

Rờle nhiệt TVS 48…65A

396,260 695,200
(0)

Rờle nhiệt TVS 37…50A

396,260 695,200
(0)

Rờle nhiệt TVS 30…40A

398,150 698,500
(0)

Rờle nhiệt TVS 23…32A

392,500 688,600
(0)

Rờle nhiệt TVS 17…25A

392,500 688,600
(0)

Rờle nhiệt TVS 23…32A

196,250 344,300
(0)

Rờle nhiệt TVS 16…24A

196,250 344,300
(0)

Rờle nhiệt TVS 12…18A

196,250 344,300
(0)

Rờle nhiệt TVS 9…13A

196,250 344,300
(0)

Rờle nhiệt TVS 7…10A

196,880 345,400
(0)

Rờle nhiệt TVS 5,5…8A

194,370 341,000
(0)

Rờle nhiệt TVS 4…6A

194,370 341,000
(0)

Rờle nhiệt TVS 2,5…4A

194,370 341,000
(0)

Rờle nhiệt TVS 1,6..2,5A

194,370 341,000
(0)