MCCB EASYPACT EZS160/250E/F

MCCB EASYPACT EZS160/250E/F
  • Bảo về bằng trip từ nhiệt TMD.
  • Trip unit loại fix (không chỉnh định).
  • Lắp đặt kiểu cố định.
  • Dùng chung một vài phụ kiện với CVS.

Hiển thị tất cả 24 kết quả