ACB MASTERPACT NW và phụ kiện

ACB MASTERPACT NW và phụ kiện

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A:

  • Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz
  • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu.
  • Masterpact NW cơ bản bao gồm: Khung CB; Bộ đấu nối nằm ngang (trên & dưới); Micrologic 2.0A; 4 tiếp điểm báo trạng thái; 1 tiếp điểm báo sự cố.

Hiển thị 1–28 của 138 kết quả

48605 – Phụ kiện EasyPact MVS

1,596,100 3,192,200
(0)

48604 – Phụ kiện EasyPact MVS

7,687,350 15,374,700
(0)

48468 – Phụ kiện Masterpact NW

1,467,950 2,935,900
(0)

48198 – Phụ kiện Masterpact NW

1,467,950 2,935,900
(0)

48580 – Phụ kiện Masterpact NW

1,500,400 3,000,800
(0)

48579 – Phụ kiện Masterpact NW

1,357,400 2,714,800
(0)

48481 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48501 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48506 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48504 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48511 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48516 – Phụ kiện Masterpact NW

5,208,170 9,218,000
(0)

48514 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48473 – Phụ kiện Masterpact NW

2,390,300 4,780,600
(0)

48469 – Phụ kiện Masterpact NW

1,324,400 2,648,800
(0)

48491 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48496 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48494 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48486 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48484 – Phụ kiện Masterpact NW

4,885,650 9,771,300
(0)

48521 – Phụ kiện Masterpact NW

13,313,300 26,626,600
(0)