ACB MASTERPACT NT và Phụ Kiện

ACB MASTERPACT NT và Phụ Kiện

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A:

  • Điện áp định mức 660V, 50/60Hz
  • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu.
  • Masterpact NT cơ bản bao gồm: Bộ đấu dây cáp, Micrologic 2.0A, 4 tiếp điểm báo trạng thái, 1 tiếp điểm báo sự cố

Hiển thị 1–28 của 85 kết quả

33767 – Phụ kiện Masterpact NT

1,255,650 2,511,300
(0)

33787 – Phụ kiện Masterpact NT

1,475,441 2,611,400
(0)

33786 – Phụ kiện Masterpact NT

1,318,900 2,637,800
(0)

33819 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

33824 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

33822 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47450 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47455 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47453 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47432 – Phụ kiện Masterpact NT

1,324,400 2,648,800
(0)

33810 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

33815 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

33813 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47440 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47445 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47443 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)

47460 – Phụ kiện Masterpact NT

13,313,300 26,626,600
(0)

47468 – Phụ kiện Masterpact NT

13,313,300 26,626,600
(0)

47466 – Phụ kiện Masterpact NT

13,313,300 26,626,600
(0)

47380 – Phụ kiện Masterpact NT

4,885,650 9,771,300
(0)