Interpact INS

Interpact INS

Interpact INS đóng và ngắt mạch khi đang mang tải.

Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chức năng cách ly.

Nhiều dạng tay nắm xoay tự chọn (ở mặt trước, mặt hông và loại kéo dài).

Module hoá.

Từ 40 đến 1600A.

Hiển thị 1–28 của 38 kết quả

31337 – Interpact INS1600 4P

33,545,463 59,372,500
(0)

31335 – Interpact INS1250 4P

28,366,250 56,732,500
(0)

31333 – Interpact INS1000 4P

25,666,850 51,333,700
(0)

31331 Interpact INS800 4P Black Handle

24,524,500 49,049,000
(0)

31343 Interpact INS630B 3P Standard

23,974,500 47,949,000
(0)

31336 – Interpact INS1600 3P

26,022,700 52,045,400
(0)

31334 – Interpact INS1250

22,739,200 45,478,400
(0)

31332 – Interpact INS1000 3P

19,086,650 38,173,300
(0)

31342 Interpact INS630B 3P Standard

15,650,800 31,301,600
(0)