MCCB EASYPACT EZS400/630F/N

MCCB EASYPACT EZS400/630F/N

 

  • Bảo về bằng trip từ nhiệt TMD.
  • Trip unit loại fix (không chỉnh định).
  • Lắp đặt kiểu cố định.
  • Dùng chung một vài phụ kiện với CVS.

Hiển thị tất cả 21 kết quả