MCCB EASYPACT EZCV250 ELCB

MCCB EASYPACT EZCV250 ELCB

MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò.

  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1.
  • Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25, 36kA.
  • Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ.
  • 63 – 250A loại cố định.
  • Dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A.

EasyPact EZCV tích hợp các chức năng bảo vệ trong cùng một module:

  • Quá tải.
  • Ngắn mạch.
  • Chống rò dòng.

Hiển thị 1–28 của 40 kết quả

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4250

12,402,082 21,382,900
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4225

12,402,082 21,382,900
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4200

10,635,010 21,704,100
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4175

12,402,082 21,382,900
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4160

9,535,548 16,440,600
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4150

9,535,548 16,440,600
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4125

8,476,468 14,614,600
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4100

7,285,322 12,560,900
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4080

7,285,322 12,560,900
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4063

7,285,322 12,560,900
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3250

9,954,076 17,162,200
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3225

9,954,076 17,162,200
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3200

9,954,076 17,162,200
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3175

9,954,076 17,162,200
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3160

8,053,474 13,885,300
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3150

8,053,474 13,885,300
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3125

6,781,940 11,693,000
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3100

5,827,492 10,047,400
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3080

5,827,492 10,047,400
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3063

5,827,492 10,047,400
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4250

9,580,190 19,551,400
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4225

11,172,018 19,262,100
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4200

9,580,190 19,551,400
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4175

10,230,968 17,639,600
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4160

7,563,790 15,436,300
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4150

8,820,988 15,208,600
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4125

7,747,872 13,358,400
(0)

EasyPact EZCV 250 EZCV250N4100

5,746,820 11,728,200
(0)