MCCB EASYPACT EZC400

MCCB EASYPACT EZC400
Easypact EZC400 loại 3P,4P kiểu N, H có dòng điện định mức từ 250 đến 400A.

 

Hiển thị tất cả 20 kết quả