MCCB EASYPACT EZC400

MCCB EASYPACT EZC400
MCCB Easypact EZC400
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS 8201, NEMA AB1
  • Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 36, 50kA.
  • Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt 320 – 600A loại cố định.
  • Dùng chung phụ kiện với Easypact CVS.

Hiển thị tất cả 20 kết quả

EasyPact EZC 400 EZC400H4400

8,627,674 14,875,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H4350

8,627,674 14,875,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H4320

8,627,674 14,875,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H4300

8,627,674 14,875,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H4250

8,351,420 14,399,000
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H3400

6,839,360 11,792,000
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H3350

6,839,360 11,792,000
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H3320

6,839,360 11,792,000
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H3300

6,839,360 11,792,000
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400H3250

6,839,360 11,792,000
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N4400

7,624,738 13,146,100
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N4350

7,624,738 13,146,100
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N4320

7,624,738 13,146,100
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N4300

7,624,738 13,146,100
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N4250

7,333,810 12,644,500
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N3400

5,763,054 9,936,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N3350

5,763,054 9,936,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N3320

5,763,054 9,936,300
(0)

EasyPact EZC 400 EZC400N3300

5,763,054 9,936,300
(0)