MCCB EASYPACT EZC250

MCCB EASYPACT EZC250

MCCB EasyPact 250

  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1
  • Kkhả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 18, 25, 36kA.
  • Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 100 – 250A loại cố định.

Hiển thị 1–28 của 52 kết quả

EasyPact EZC 250 EZC250H4250

3,916,030 9,551,300
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4225

3,916,030 9,551,300
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4200

3,916,030 9,551,300
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4175

3,757,730 9,165,200
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4160

3,190,830 7,782,500
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4150

3,190,830 7,782,500
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4125

2,566,640 6,260,100
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4100

2,122,860 5,177,700
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4080

2,122,860 5,177,700
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H4063

2,122,860 5,177,700
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3250

2,799,810 6,828,800
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3225

2,799,810 6,828,800
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3200

2,799,810 6,828,800
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3175

2,799,810 6,828,800
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3160

2,318,590 5,655,100
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3150

2,318,590 5,655,100
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3125

1,891,040 4,612,300
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H3100

1,593,380 3,886,300
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2250

2,355,120 5,744,200
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2225

2,355,120 5,744,200
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2200

2,355,120 5,744,200
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2175

2,355,120 5,744,200
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2160

1,951,030 4,758,600
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2150

1,951,030 4,758,600
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2125

1,590,230 3,878,600
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250H2100

1,542,420 3,762,000
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250N4250

3,344,620 8,157,600
(0)

EasyPact EZC 250 EZC250N4225

3,344,620 8,157,600
(0)