MCCB EASYPACT EZC100

MCCB EASYPACT EZC100

MCCB EasyPact 100

  • Phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1.
  • Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V: 18, 25, 50kA.
  • Khả năng ngắt dòng ngắn mạchtại 415V: 7.5, 10, 15, 30kA.
  • Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 – 100A loại cố định.

Hiển thị 1–28 của 87 kết quả

EasyPact EZC 100 EZC100H4080

1,356,160 3,307,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4075

1,356,160 3,307,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4060

1,356,160 3,307,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4050

1,348,040 3,287,900
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4040

1,348,040 3,287,900
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4030

1,348,040 3,287,900
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4025

1,336,760 3,260,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4020

1,336,760 3,260,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H4015

1,336,760 3,260,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3100

1,228,070 2,995,300
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3080

1,228,070 2,995,300
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3075

1,228,070 2,995,300
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3060

1,228,070 2,995,300
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3050

1,117,130 2,724,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3040

1,117,130 2,724,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3030

1,117,130 2,724,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3025

1,117,130 2,724,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3020

1,117,130 2,724,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H3015

1,117,130 2,724,700
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2100

885,760 2,160,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2080

885,760 2,160,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2075

885,760 2,160,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2060

885,760 2,160,400
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2050

807,290 1,969,000
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2040

807,290 1,969,000
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2030

807,290 1,969,000
(0)

EasyPact EZC 100 EZC100H2025

807,290 1,969,000
(0)