Easypact CVS

Easypact CVS

MCCB Easypact CVS: phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD), dòng định mức từ 16A đến 600A, một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

Hiển thị 1–28 của 65 kết quả

Easypact CVS630 LV563319

11,850,850 20,432,500
(0)

Easypact CVS630 LV563318

10,914,904 18,818,800
(0)

Easypact CVS400 LV540319

8,816,522 15,200,900
(0)

Easypact CVS400 LV540318

8,344,402 14,386,900
(0)

Easypact CVS630 LV563316

10,056,794 17,339,300
(0)

Easypact CVS630 LV563315

9,356,270 16,131,500
(0)

Easypact CVS400 LV540316

7,084,990 12,215,500
(0)

Easypact CVS400 LV540315

6,612,870 11,401,500
(0)

Easypact CVS630 LV563309

10,760,508 18,552,600
(0)

Easypact CVS630 LV563308

10,136,544 17,476,800
(0)

Easypact CVS400 LV540309

7,715,334 13,302,300
(0)

Easypact CVS400 LV540308

6,927,404 11,943,800
(0)

Easypact CVS250 LV525343

5,351,033 9,641,500
(0)

Easypact CVS250 LV525342

4,722,828 8,509,600
(0)

Easypact CVS160 LV516343

3,763,733 6,781,500
(0)

Easypact CVS160 LV516342

3,199,631 5,765,100
(0)

Easypact CVS100 LV510347

2,434,064 4,385,700
(0)

Easypact CVS100 LV510346

2,434,064 4,385,700
(0)

Easypact CVS100 LV510345

2,280,828 4,109,600
(0)

Easypact CVS100 LV510344

2,280,828 4,109,600
(0)

Easypact CVS100 LV510343

2,280,828 4,109,600
(0)

Easypact CVS100 LV510342

2,280,828 4,109,600
(0)

Easypact CVS100 LV510341

2,280,828 4,109,600
(0)

Easypact CVS100 LV510340

2,280,828 4,109,600
(0)

Easypact CVS630 LV563306

9,356,270 16,131,500
(0)

Easypact CVS630 LV563305

8,108,342 13,979,900
(0)

Easypact CVS400 LV540306

6,297,698 10,858,100
(0)