MCCB EASYPACT CVS

MCCB EASYPACT CVS
MCCB Easypact CVS:
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2.
  • Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD).
  • Dòng định mức từ 16A đến 600A.

Hiển thị 1–28 của 64 kết quả

Easypact CVS630 LV563319

10,162,310 20,739,400
(0)

Easypact CVS630 LV563318

9,359,740 19,101,500
(0)

Easypact CVS400 LV540319

7,560,010 15,428,600
(0)

Easypact CVS400 LV540318

7,155,230 14,602,500
(0)

Easypact CVS630 LV563316

8,623,460 17,598,900
(0)

Easypact CVS630 LV563315

8,023,020 16,373,500
(0)

Easypact CVS400 LV540316

6,075,610 12,399,200
(0)

Easypact CVS400 LV540315

5,670,280 11,572,000
(0)

Easypact CVS630 LV563309

9,227,140 18,830,900
(0)

Easypact CVS630 LV563308

8,691,910 17,738,600
(0)

Easypact CVS400 LV540309

6,615,690 13,501,400
(0)

Easypact CVS400 LV540308

5,940,320 12,123,100
(0)

Easypact CVS250 LV525343

4,012,100 9,785,600
(0)

Easypact CVS250 LV525342

3,541,250 8,637,200
(0)

Easypact CVS160 LV516343

2,821,910 6,882,700
(0)

Easypact CVS160 LV516342

2,399,320 5,852,000
(0)

Easypact CVS100 LV510347

1,825,200 4,451,700
(0)

Easypact CVS100 LV510346

1,825,200 4,451,700
(0)

Easypact CVS100 LV510345

1,710,190 4,171,200
(0)

Easypact CVS100 LV510344

1,710,190 4,171,200
(0)

Easypact CVS100 LV510343

1,710,190 4,171,200
(0)

Easypact CVS100 LV510342

1,710,190 4,171,200
(0)

Easypact CVS100 LV510341

1,710,190 4,171,200
(0)

Easypact CVS100 LV510340

1,710,190 4,171,200
(0)

Easypact CVS630 LV563306

8,023,020 16,373,500
(0)

Easypact CVS630 LV563305

6,953,100 14,190,000
(0)

Easypact CVS400 LV540306

5,400,240 11,020,900
(0)

Easypact CVS400 LV540305

5,130,740 10,470,900
(0)